Barood

Director: Pramod Chakravarty


SONGS

1. Tu shaitanonka sardar hai
35945
2. Dil kaaton mein uljhaya hai
270524
3. Samundar samundar yahan se wahan tak
127625
4. Matlab jo samjhe mere sandeshka
80923
5. I love you, you love me, lo mohobbat hogayee-barood