Barood

Director: Pramod Chakravarty


SONGS

1. Tu shaitanonka sardar hai
46257
2. Dil kaaton mein uljhaya hai
498572
3. Samundar samundar yahan se wahan tak
205979
4. Matlab jo samjhe mere sandeshka
154375
5. I love you, you love me, lo mohobbat hogayee-barood