Tyaag

Director: Dindayal Sharma


SONGS

1. Mann pukare
2. Ek raja ka ek beta tha
3. Kore kaaghaz pe likhwa de
4. Tujhe pyaas hai
5. Hum tum tum hum hum tum ek nadi ke